Lies Vandermeersch

Juf Lies is een gedreven leerkracht derde graad basisonderwijs die elke les omtovert tot een unieke leerervaring!