Met welk platform wordt er gewerkt?

Afhankelijk van de leeftijd van de leerling of de wensen van de klant wordt er gebruik gemaakt van Google Classroom of Microsoft Teams.  Onze ervaring leert dat oudere studenten meer naar Teams neigen en Google Classroom laagdrempeliger blijft voor jonge kinderen.

Welke digitale leermiddelen gebruiken jullie?

We werken niet exclusief samen met één uitgeverij, maar kiezen vakspecifiek de meest geschikte methode.    Maar bereiden we bv. een terugkeer voor naar een basisschool waar de methodes van uitgeverij Die Keure worden gebruikt, zullen we hiervoor kiezen om de overstap naadloos te laten verlopen.

Wat als de leerkracht niet opdaagt of er technische problemen zijn?

Het is erg uitzonderlijk, maar daagt de leerkracht niet op na maximaal 15 minuten, dan wordt de les vanzelfsprekend niet aangerekend.  Bij technische problemen wordt er zo snel mogelijk met u contact opgenomen via bv. Whatsapp.  Niemand wacht graag nodeloos, uw tijd is kostbaar.  Omgekeerd wacht de leerkracht ook maximaal 15 minuten.  Daagt de leerling niet op zonder gegronde redenen of voorafgaand verwittigen, kan de les ook worden aangerekend.  

Moet ik zelf bij mijn kind aanwezig zijn tijdens de les?

Bij de eerste les is het handig als er iemand in de buurt is om eventuele technische euvels te overwinnen.  Daarna kan u rustig uw eigen activiteiten afwerken terwijl onze leerkracht de les doceert.

Welke basisvoorwaarden moeten vervuld zijn om de les optimaal te laten verlopen?

Zorg voor een omgeving waarin de leerling / student rustig kan werken.  Vermijd ramen of lichtbronnen (tegenlicht) tegenover het scherm.  Kies voor een plek waar de internetverbinding optimaal is.  Een headset is ideaal om afleidende prikkels uit te sluiten.

Stel dat ik niet tevreden ben over de aangeboden leerkracht?

Wij hechten veel belang aan de selectie van onze leerkrachten.  De ‘match’ tussen leerling en leerkracht is voor ons van het grootste belang.  Mocht u aanvoelen dat deze ‘klik’ er niet is, dan zoeken we voor u een docent waarbij de motivatie wordt hersteld.

Wij kozen voor thuisonderwijs. Kunnen we dan ook bij u terecht?

Wij begeleiden ook vakspecifiek kinderen en jongeren die thuisonderwijs volgen.  Samen met u zoeken we het meest geschikte tijdstip om de online les te laten plaatsvinden.

Wat met de schermtijd bij jonge kinderen?

Onze lessen zijn instructie- en feedbackmomenten.  Het is niet de bedoeling dat de leerkracht toekijkt terwijl de leerling een halfuur online oefeningen maakt.  Sowieso geven wij nooit meer dan 2 uur online les op een dag.  Het maken van taken & het zelfstandig leren kan ook deels offline en schriftelijk verlopen. (=blended learning)