Icha - Online onderwijs

Kleuteronderwijs (3j. - 5j.)

 • Nederlands
 • Nederlands als vreemde taal
 • Wiskundige initatie
 • Niveau testen
 • Telelogopedie

Lager onderwijs

 • Nederlands
 • Nederlands als vreemde taal
 • Wiskunde
 • Frans, Engels, Spaans, Duits, Grieks/Latijn
 • Stem
 • Wereldoriëntatie (natuur, geschiedenis,…)
 • Niveau testen
 • Telelogopedie
 • Wereldburgerschap
 • Game based learning
 • Cultuurlessen over België en Europa
 • Leercoaching
 • Voorbereiding examencommissie

Secundair onderwijs

 • Nederlands
 • Nederlands als vreemde taal
 • Wiskunde
 • Fysica
 • Frans, Engels, Spaans, Duits
 • Grieks/Latijn
 • Stem
 • Leren leren
 • Wereldburgerschap
 • Geschiedenis
 • Aardrijkskunde
 • Sociale vorming
 • Game based learning
 • Cultuurlessen over België en Europa
 • Coaching
 • Voorbereiding examencommissie

Levenslang leren

 • Nederlands
 • Nederlands als vreemde taal
 • Wiskunde
 • Fysica
 • Frans, Engels, Spaans, Duits
 • Grieks/Latijn
 • Stem
 • Trajecten op maat
 • Wereldburgerschap
 • Geschiedenis
 • Aardrijkskunde
 • Biologie
 • Sociale vorming
 • Game based learning
 • Cultuurlessen over België en Europa
 • Coaching
 • Voorbereiding examencommissie
"Elk kind heeft recht op het beste onderwijs. Bij Icha vertrekken we vanuit motivatie, het kind staat centraal. Bij mijn zoektocht naar een geschikte leerkracht is die motivatie cruciaal. Een muzikaal getalenteerd meisje een leerkracht Nederlands kunnen aanbieden die als hobby dirigent is, dat is onze missie."
Philip Vertriest
Coördinator Icha